Registracija

Vaši podaci

Privola

Ovime dajem privolu da se moji osobni podaci (ime, prezime, adresa, OIB, datum rođenja, status zaposlenja) koriste u svrhu sklapanja ugovora o djelu sa Forever Living Products, dok se moji e-mail može koristit i u marketinške svrhe. Forever living products će moje osobne podatke koristiti samo u navedene svrhe i neće ih dostavljati trećim osobama. Upoznat sam s pravom da od Forever living products zatražim pristup, ispravak, brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, s pravom na ulaganje prigovora, pravom na prenosivost podataka, te pravo na podnošenje prigovora AZOP-u, te postalvjanjem upita Forever living productsu, ako smatram da je došlo do bilo kakve povrede mojih osobnih podataka u obradi.

Pošalji košaricu emailom
Vaša košarica će biti sačuvana i link na nju će biti generiran. Ukoliko ste prijavljeni (logirani) na webshopu, link na košaricu će sadržavati i Vaše sponzorske podatke.
Povratak Pošalji košaricu emailom
Vaša košarica je uspješno poslana